STTImplant Osstem (Hàn Quốc)ImplantRăng sứTổng
1Gói chuẩn sinh cơ họcOsstemZirconia 18,000,000
2Gói chức năng tinh tếOsstemDDBIO 20,000,000
3Gói thẩm mỹ hoàn hảoOsstemLava 22,000,000
4Implant Hiossent (Mỹ)
5Gói chuẩn sinh cơ họcHiossentZirconia 20,000,000
6Gói chức năng tinh tếHiossentDDBIO 22,000,000
7Gói thẩm mỹ hoàn hảoHiossentLava 24,000,000
8Implant Tekka (Pháp)
9Gói chuẩn sinh cơ họcTekkaZirconia 22,000,000
10Gói chức năng tinh tếTekkaDDBIO 24,000,000
11Gói thẩm mỹ hoàn hảoTekkaLava 26,000,000
12Implant Straumann(Thụy Sĩ)
13Gói chuẩn sinh cơ họcStraumannZirconia 38,000,000
14Gói chức năng tinh tếStraumannDDBIO 40,000,000
15Gói thẩm mỹ hoàn hảoStraumannLava 42,000,000

 

Ghi chú:  1. Implant bảo hành trọn đời theo tuổi răng thật
                 2. Răng toàn sứ ZIRCONIA ( Japan): Bảo hành 7 năm
                 3. Răng toàn sứ DDBIO (Germany): Bảo hành 10 năm
                 4. Răng toàn sứ LAVA (Germany): Bảo hành 15 năm

0225 652 9999