STT Loại Dịch Vụ Đơn Giá (đ) Đơn Vị Ghi Chú
1 Khám và tư vấn các bệnh răng miệng thông thường Lần  Miễn phí
2 Khám và chuẩn đoán bằng Camera kĩ thuật số 30,000 Lần
3 Chụp Xquang cận chóp 30,000 Phim
4 Chụp Xquang Panorama 150,000 Phim
5 Chụp Xquang Cephalometric 150,000 Phim
6 Chụp Xquang Conebeam CT 3D 350,000 Phim
7 Xét nghiệm đường huyết 50,000 Lần
8 Xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông 50,000 Lần

0225 652 9999