STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Khám và tư vấn các bệnh răng miệng thông thườngLần Miễn phí
2Khám và chuẩn đoán bằng Camera kĩ thuật số30,000Lần
3Chụp Xquang cận chóp30,000Phim
4Chụp Xquang Panorama150,000Phim
5Chụp Xquang Cephalometric150,000Phim
6Chụp Xquang Conebeam CT 3D350,000Phim
7Xét nghiệm đường huyết50,000Lần
8Xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông50,000Lần

0225 652 9999