Bs. Phạm Thành Chung

Chuyên gia phục hình thẩm mỹ

I. Trình độ
2002 - 2004: Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt trường Đại Học Y Hà Nội
2008 - 2010: Tốt nghiệp loại Khá Chuyên khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Dược Hải Phòng

II. Kinh nghiệm làm việc

  • 21 năm tham gia chuyên ngành Y tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn - Hải Dương
  • Năm 2010 Chủ phòng khám nha khoa Vũ Phong 68
  • Năm 2012 Chủ phòng khám nha khoa Thăng Long 68
  • Năm 2018 Cố vấn chuyên môn cao cấp cho Nha khoa Nano, Thành viên hội đồng quản trị Nha khoa Nano.

III. Lĩnh vực chuyên sâu

  • Chuyên gia phục hình cao cấp

IV. Phương châm làm việc

0225 652 9999