Bs. Phạm Minh Thảo

Chuyên gia chỉnh nha & Nha tổng quát

I. Trình độ
- Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt
- Giảng viên của trường Đại Học Y dược Hải Phòng
II. Kinh nghiệm làm việc:
+ Giảng viên bộ môn chỉnh nha và răng trẻ em của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
+ Năm 2015 đến nay làm việc tại bệnh viện đại học y dược Hải Phòng khoa Răng Hàm Mặt
+ Tháng 9/2017 đến nay là bác sĩ chỉnh nha tại Nha Khoa Pha Lê - Time City Hà Nội.
III. Lĩnh vực chuyên sâu:
- Bác sĩ chỉnh nha
- Chỉnh nha trẻ em tăng trưởng
IV. Phương châm làm việc:
Hài lòng của khách hàng là niềm vui của tôi

0225 652 9999