Bs. Nguyễn Thị Hiền

Chuyên gia nha trẻ em và nha tổng quát

I. Trình độ:
- Tốt nghiệp loại ưu Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Hải Phòng
- Được Bộ Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

II. Kinh nghiệm làm việc:
+Từ năm khi còn là sinh viên năm 4 thực tập tại các phòng khám nha khoa tại Hải Phòng
+ Từ 3/2018 đến nay làm việc tại công ty cổ phần nha khoa Nano Dental

III. Lĩnh vực chuyên sâu:
- Tư vấn Nha khoa
- Điều trị Nha khoa tổng quát, Nha khoa trẻ em

0225 652 9999