STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Phục hình tháo lắp
2Nền hàm nhựa cứng bán hàm700,000Hàm
3Nền hàm nhựa cứng toàn hàm1,200,000Hàm
4Nền hàm nhựa dẻo bán hàm1,500,000Hàm
5Nền hàm nhựa dẻo toàn hàm2,000,000Hàm
6Nền hàm nhựa khung thép bán hàm1,500,000Hàm
7Nền hàm nhựa khung thép toàn hàm2,000,000Hàm
8Nền hàm nhựa khung kim loại quý titan bán hàm2,000,000Hàm
9Nền hàm nhựa khung kim loại quý titan toàn hàm2,500,000Hàm
10Răng nhựa nội200,000răng
11Răng nhựa ngoại300,000răng
12Răng Composite400,000răng
13Răng sứ Mỹ500,000răng
14Sửa hàm cũ mức I300,000lần
15Sửa hàm cũ mức II500,000lần
16 Phục hình răng cố định
17Chốt KL quý Titan + Cùi500,000
18Chốt sợi Cacbon + Cùi700,000
19Cắt bỏ chụp răng cũ200,000răng
20Cắt bỏ cầu răng cũ mức I300,000răng
21Cắt bỏ cầu răng cũ mức II400,000răng
22Inlay / Onlay TiTan mức I1,500,000răng
23Inlay / Onlay TiTan mức II2,000,000răng
24Inlay / Onlay sứ toàn phần mức I2,000,000răng
25Inlay / Onlay sứ toàn phần mức II2,500,000răng
26Phục hình kim loại toàn phần700,000răng
27Phục hình Titan toàn phần1,000,000răng
28Phục hình kim loại phủ sứ mức I1,000,000răng
29Phục hình kim loại phủ sứ mức II1,200,000răng
30Phục hình Titan phủ sứ2,000,000răng
31TẨY TRẮNG RĂNG
32Tẩy trắng răng tại nhà mức I1,000,000hàm
33Tẩy trắng răng tại nhà mức II1,200,000hàm
34Tẩy trắng răng tại phòng khám mức I1,200,000hàm
35Tẩy trắng răng tại phòng khám mức II1,500,000hàm
36Tẩy trắng răng kết hợp phòng khám + tại nhà3,000,000lộ trình
37PHỤC HÌNH THẨM MỸ – BỌC RĂNG SỨRĂNG THẨM MỸRĂNG HÀM CHỊU LỰC XUẤT SỨ, BẢO HÀNH
38Phục hình toàn sứ VENUS4,000,0004,500,000 GER – 7 năm
39Phục hình toàn sứ ZIRCONIA4,500,0005,000,000 GER – 7 năm
40Phục hình toàn sứ CERCON HT6,500,0007,000,000 GER – 7 năm
41Phục hình toàn sứ HT SMILE7,500,0008,000,000 GER – 10 năm
42Phục hình toàn sứ CERAMILL7,500,0008,000,000 GER – 10 năm
43Phục hình toàn sứ NACERA8,000,0008,500,000 GER – 10 năm
44Phục hình toàn sứ EMAX8,000,0008,500,000 GER – 10 năm
45Phục hình toàn sứ LAVA8,500,0009,000,000 GER – 15 năm
46PHỤC HÌNH THẨM MỸ – VENEER
47Phục hình VENEER EMAX PRESS8,000,000 GER – 10 năm
48Phục hình VENEER EMAX CAD10,000,000 GER – 10 năm

 

Bảng giá được cập nhật vào ngày 30/06/2018 và được áp dụng từ ngày 1/7/2018

0225 652 9999