STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Phục hình tháo lắp   
2Tháo lắp nhựa cứng2,500,000Hàm 
3Tháo lắp nhựa dẻo3,500,000Hàm 
4Tháo lắp hàm khung thường4,000,000Hàm 
5Tháo lắp hàm khung Titan5,000,000Hàm 
6Tháo lắp hàm toàn bộ10,000,0002 Hàm 
7 Phục hình răng Thẩm mỹ Răng thẩm mỹ Răng hàm chịu lực Xuất sứ, bảo hành
8Phục hình Thép sứ1,000,000 1,000,000 1 năm
9Phục hình Titan sứ2,000,000 2,000,000 3 năm
10Phục hình CromCoban sứ3,000,000 3,000,000 5 năm
11Phục hình toàn sứ VENUS4,000,0004,500,000 GER – 7 năm
12Phục hình toàn sứ ZIRCONIA4,500,0005,000,000 GER – 7 năm
13Phục hình toàn sứ CERCON HT6,500,0007,000,000 GER – 7 năm
14Phục hình toàn sứ HT SMILE7,500,0008,000,000 GER – 10 năm
15Phục hình toàn sứ CERAMILL7,500,0008,000,000 GER – 10 năm
16Phục hình toàn sứ NACERA8,000,0008,500,000 GER – 10 năm
17Phục hình toàn sứ LAVA8,500,0009,000,000 GER – 15 năm
18PHỤC HÌNH THẨM MỸ – VENEER   
19Phục hình VENEER EMAX PRESS8,000,000 GER – 10 năm
20Phục hình VENEER EMAX CAD10,000,000 GER – 10 năm

 

Bảng giá được cập nhật vào ngày 20/12/2018 và được áp dụng từ ngày 20/12/2018

0225 652 9999