STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Nạo túi nha chu300,000răng 
2Phẫu thuật nha chu800,000răng 
3Phẫu thuật phanh môi2,000,000răng 
4Trích rạch áp xe200,000 – 500,000răng 
5Cắt lợi trùm500,000răng 
6Cắt lợi đơn thuần300,000răng Cười hở lợi
7Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng800,000răng Cười hở lợi
8Phẫu thuật làm nông ngách tiền đình5,000,000hàm Cười hở lợi
9Phẫu thuật gọt xương ổ răng hô10,000,000hàm Cười hở lợi
10Phẫu thuật mở bao mầm răng500,000răng 
11Phẫu thuật cắt cuống2,000,000răng 
 

0225 652 9999