STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Lấy cao răng đánh bóng 2 hàm độ I100,000Lần
2Lấy cao răng đánh bóng 2 hàm độ II120,000Lần
3Lấy cao răng đánh bóng 2 hàm độ III150,000Lần
4Lấy cao răng thổi cát độ I200,000Lần
5Lấy cao răng thổi cát độ II250,000Lần
6Lấy cao răng thổi cát độ III300,000Lần
7Điều trị Apter lợi50,000Lần
8Gói điều trị viêm lợi( LCR, khay cá nhân, thuốc, nước súc miệng)600,0001 lộ trình
9Gói điều trị viêm lợi mức II800,0001 lộ trình
10Hàn theo dõi100,0001 Răng
11Hàn răng sâu Fuji I120,0001 Răng
12Hàn răng sâu Fuji 9180,0001 Răng
13Hàn răng sâu Amalgam150,0001 Răng
14Hàn răng sâu Composite thẩm mỹ mức I160,0001 Răng
15Hàn răng sâu Composite thẩm mỹ mức II200,0001 Răng
16Hàn răng sâu gây tê200,0001 Răng
17Hàn thẩm mỹ cổ răng220,0001 Răng
18Hàn thẩm mỹ cổ răng có đặt chỉ250,0001 Răng
19Veneer thẩm mỹ răng cửa mức I300,0001 Răng
20 Veneer thẩm mỹ răng cửa mức II400,0001 Răng
21 Veneer thẩm mỹ răng cửa mức III500,0001 Răng
22Đắp khểnh thẩm mỹ răng nanh mức I500,0001 Răng
23Đắp khểnh thẩm mỹ răng nanh mức II khó600,0001 Răng
24Công đính đá, kim cương thẩm mỹ mức I300,0001 Răng
25Công đính đá, kim cương thẩm mỹ mức II400,0001 Răng
26Đính đá răng 1 cara350,0001 Răng
27Đính đá răng 2 cara450,0001 Răng
28Đính đá răng 3 cara550,0001 Răng
29Đính đá răng màu 1 cara450,0001 Răng
30Đính đá răng màu 2 cara550,0001 Răng
31Đính đá răng màu 3 cara650,0001 Răng
32Điều trị tủy răng 1,2,3480,0001 Răng
33Điều trị tủy Protaper răng 1,2,3700,0001 Răng
34Điều trị tủy răng 4,5550,0001 Răng
35Điều trị tủy Protaper răng 4,5800,0001 Răng
36Điều trị tủy răng 6,7 dưới650,0001 Răng
37Điều trị tủy Protaper răng 6,7 dưới900,0001 Răng
38Điều trị tủy răng 6,7 trên750,0001 Răng
39Điều trị tủy Protaper răng 6,7 trên1,000,0001 Răng
40Điều trị tủy răng 8 khó1,000,0001 Răng
41Điều trị tủy Protaper răng 8 khó1,200,0001 Răng
42Điều trị tủy lại răng cửa780,0001 Răng
43Điều trị tủy lại răng hàm980,0001 Răng
44Điều trị tủy lại Protaper1,500,0001 Răng
45Che tủy răng vĩnh viễn mức I150,0001 Răng
46Che tủy răng vĩnh viễn mức II250,0001 Răng

0225 652 9999