STT Loại Dịch Vụ Đơn Giá (đ) Đơn Vị Ghi Chú
1 Lấy cao răng đánh bóng 2 hàm độ I 100,000 Lần
2 Lấy cao răng đánh bóng 2 hàm độ II 120,000 Lần
3 Lấy cao răng đánh bóng 2 hàm độ III 150,000 Lần
4 Lấy cao răng thổi cát độ I 200,000 Lần
5 Lấy cao răng thổi cát độ II 250,000 Lần
6 Lấy cao răng thổi cát độ III 300,000 Lần
7 Điều trị Apter lợi 50,000 Lần
8 Gói điều trị viêm lợi( LCR, khay cá nhân, thuốc, nước súc miệng) 600,000 1 lộ trình
9 Gói điều trị viêm lợi mức II 800,000 1 lộ trình
10 Hàn theo dõi 100,000 1 Răng
11 Hàn răng sâu Fuji I 120,000 1 Răng
12 Hàn răng sâu Fuji 9 180,000 1 Răng
13 Hàn răng sâu Amalgam 150,000 1 Răng
14 Hàn răng sâu Composite thẩm mỹ mức I 160,000 1 Răng
15 Hàn răng sâu Composite thẩm mỹ mức II 200,000 1 Răng
16 Hàn răng sâu gây tê 200,000 1 Răng
17 Hàn thẩm mỹ cổ răng 220,000 1 Răng
18 Hàn thẩm mỹ cổ răng có đặt chỉ 250,000 1 Răng
19 Veneer thẩm mỹ răng cửa mức I 300,000 1 Răng
20  Veneer thẩm mỹ răng cửa mức II 400,000 1 Răng
21  Veneer thẩm mỹ răng cửa mức III 500,000 1 Răng
22 Đắp khểnh thẩm mỹ răng nanh mức I 500,000 1 Răng
23 Đắp khểnh thẩm mỹ răng nanh mức II khó 600,000 1 Răng
24 Công đính đá, kim cương thẩm mỹ mức I 300,000 1 Răng
25 Công đính đá, kim cương thẩm mỹ mức II 400,000 1 Răng
26 Đính đá răng 1 cara 350,000 1 Răng
27 Đính đá răng 2 cara 450,000 1 Răng
28 Đính đá răng 3 cara 550,000 1 Răng
29 Đính đá răng màu 1 cara 450,000 1 Răng
30 Đính đá răng màu 2 cara 550,000 1 Răng
31 Đính đá răng màu 3 cara 650,000 1 Răng
32 Điều trị tủy răng 1,2,3 480,000 1 Răng
33 Điều trị tủy Protaper răng 1,2,3 700,000 1 Răng
34 Điều trị tủy răng 4,5 550,000 1 Răng
35 Điều trị tủy Protaper răng 4,5 800,000 1 Răng
36 Điều trị tủy răng 6,7 dưới 650,000 1 Răng
37 Điều trị tủy Protaper răng 6,7 dưới 900,000 1 Răng
38 Điều trị tủy răng 6,7 trên 750,000 1 Răng
39 Điều trị tủy Protaper răng 6,7 trên 1,000,000 1 Răng
40 Điều trị tủy răng 8 khó 1,000,000 1 Răng
41 Điều trị tủy Protaper răng 8 khó 1,200,000 1 Răng
42 Điều trị tủy lại răng cửa 780,000 1 Răng
43 Điều trị tủy lại răng hàm 980,000 1 Răng
44 Điều trị tủy lại Protaper 1,500,000 1 Răng
45 Che tủy răng vĩnh viễn mức I 150,000 1 Răng
46 Che tủy răng vĩnh viễn mức II 250,000 1 Răng

0225 652 9999