STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Lấy cao răng đánh bóng 2 hàm100,000 – 150,000Lần 
2Điều trị Apter lợi50,000Lần 
3Gói điều trị viêm lợi600,000 – 800,000lộ trình 
4Hàn theo dõi100,000lộ trình 
5Hàn răng sâu Fuji I120,0001 răng 
6Hàn răng sâu Fuji 9180,0001 răng 
7Hàn răng sâu Amalgam150,0001 răng 
8Hàn răng sâu composite thẩm mỹ160,000 – 200,0001 răng 
9Hàn răng sâu gây tê200,0001 răng 
10Hàn thẩm mỹ cổ răng220,0001 Răng 
11Hàn thẩm mỹ cổ răng có đặt chỉ250,0001 Răng 
12Veneer thẩm mỹ răng cửa mức I300,0001 Răng 
13Veneer thẩm mỹ răng cửa mức II400,0001 Răng 
14Đắp khểnh thẩm mỹ răng nanh mức I500,0001 Răng 
15Đắp khểnh thẩm mỹ răng nanh mức II600,0001 Răng 
16Công đính đá kim cương thẩm mỹ300,0001 Răng 
17Đính đá kim cương thẩm mỹ  loại 1500,0001 Răng 
18Đính đá kim cương thẩm mỹ  loại 2600,0001 Răng 
19Điều trị tủy răng 1,2,3480,0001 Răng 
20Điều trị tủy Protaper răng 1,2,3700,0001 Răng 
21Điều trị tủy răng 4,5550,0001 Răng 
22Điều trị tủy Protaper răng 4,5800,0001 Răng 
23Điều trị tủy răng 6,7 dưới650,0001 Răng 
24Điều trị tủy Protaper răng 6,7 dưới900,0001 Răng 
25Điều trị tủy răng 6,7 trên750,0001 Răng 
26Điều trị tủy Protaper răng 6,7 trên1,000,0001 Răng 
27Điều trị tủy răng 8 khó1,000,0001 Răng 
28Điều trị tủy Protaper răng 8 khó1,200,0001 Răng 
29Điều trị tủy lại răng cửa780,0001 Răng 
30Điều trị tủy lại răng hàm980,0001 Răng 
31Tẩy trắng răng tại nhà2,500,0002 hàm 
32Tẩy trắng răng tại phòng khám3,000,0002 hàm 
33Tẩy trắng răng tại phòng khám + Tại nhà4,000,0002 hàm 

0225 652 9999