STT Loại Dịch Vụ Đơn Giá (đ) Đơn Vị Ghi Chú
1 Khám và tư vấn các bệnh răng miệng thông thường Lần  Miễn phí
2 Khám và chuẩn đoán bằng Camera kĩ thuật số 30,000 Lần
3 Chụp Xquang cận chóp 30,000 Phim
4 Chụp Xquang Panorama 150,000 Phim
5 Chụp Xquang Cephalometric 150,000 Phim
6 Chụp Xquang Conebeam CT 3D 350,000 Phim
7 Xét nghiệm đường huyết 50,000 Lần
8 Xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông 50,000 Lần
9 Nhổ răng sữa bôi tê 20,000 1 Răng
10 Nhổ Răng sữa tiêm tê 50,000 1 Răng
11 Nhổ răng sữa tiêm tê khó 100,000 1 Răng
12 Hàn răng sâu Fuji I 60,000 1 Răng
13 Hàn răng sâu Fuji 9 90,000 1 Răng
14 Hàn răng sâu Composite 120,000 1 Răng
15 Hàn răng sâu khó 150,000 1 Răng
16 Chữa tủy răng cửa 300,000 1 Răng
17 Chữa tủy răng hàm dưới 400,000 1 Răng
18 Chữa tủy răng hàm trên 450,000 1 Răng
19 Chụp thép bảo vệ răng sữa 500,000 1 Răng
20 Chụp Kim loại quý Titan bảo vệ răng sữa 700,000 1 Răng
21 Lấy cao răng 80,000 Lần
22 Vệ sinh đánh bóng 2 hàm 50,000 Lần
23 Chỉnh nha tháo lắp đơn giản 2,000,000 1 Hàm
24 Chỉnh nha tháo lắp phức tạp 3,000,000 1 Hàm
25 Chỉnh nha tháo lắp khó có ốc nong xương 4,000,000 1 Hàm
26 Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại đơn giản 3,500,000 1 Hàm
27 Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại khó 4,000,000 1 Hàm
28 Chỉnh nha cố định mắc cài sứ thẩm mỹ đơn giản 4,500,000 1 Hàm
29 Chỉnh nha cố định mắc cài sứ thẩm mỹ  khó 5,000,000 1 Hàm
30 Che tủy bảo vệ răng 100,000 1 Răng
31 Hàn theo dõi răng sữa 50,000 1 Răng
32 Bôi gel chống sâu răng 30,000 Lần
33 Hàm giữ khoảng đơn giản 1,500,000 1 Cái
34 Hàm giữ khoảng phức tạp 2,000,000 1 Cái

0225 652 9999