STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Nhổ răng sữa bôi tê 20,0001 răng 
2Nhổ Răng sữa tiêm tê 50,0001 hàm 
3Bôi gel chống sâu răng 30,0001 lần 
4Chụp thép bảo vệ răng sữa500,0001 hàm 
5Chụp Kim loại quý Titan bảo vệ răng
sữa
700,0001 răng 
6Hàm giữ khoảng đơn giản1,500,000cái  
7Hàm giữ khoảng phức tạp2,000,000cái 

Ghi chú: Các dịch vụ hàn răng, điều trị tủy theo mục Nha khoa điều trị (giảm 20%)

0225 652 9999