STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Khám và tư vấn các bệnh răng miệng thông thườngLần Miễn phí
2Khám và chuẩn đoán bằng Camera kĩ thuật số30,000Lần
3Chụp Xquang cận chóp30,000Phim
4Chụp Xquang Panorama150,000Phim
5Chụp Xquang Cephalometric150,000Phim
6Chụp Xquang Conebeam CT 3D350,000Phim
7Xét nghiệm đường huyết50,000Lần
8Xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông50,000Lần
9Nhổ răng sữa bôi tê20,0001 Răng
10Nhổ Răng sữa tiêm tê50,0001 Răng
11Nhổ răng sữa tiêm tê khó100,0001 Răng
12Hàn răng sâu Fuji I60,0001 Răng
13Hàn răng sâu Fuji 990,0001 Răng
14Hàn răng sâu Composite120,0001 Răng
15Hàn răng sâu khó150,0001 Răng
16Chữa tủy răng cửa300,0001 Răng
17Chữa tủy răng hàm dưới400,0001 Răng
18Chữa tủy răng hàm trên450,0001 Răng
19Chụp thép bảo vệ răng sữa500,0001 Răng
20Chụp Kim loại quý Titan bảo vệ răng sữa700,0001 Răng
21Lấy cao răng80,000Lần
22Vệ sinh đánh bóng 2 hàm50,000Lần
23Chỉnh nha tháo lắp đơn giản2,000,0001 Hàm
24Chỉnh nha tháo lắp phức tạp3,000,0001 Hàm
25Chỉnh nha tháo lắp khó có ốc nong xương4,000,0001 Hàm
26Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại đơn giản3,500,0001 Hàm
27Chỉnh nha cố định mắc cài kim loại khó4,000,0001 Hàm
28Chỉnh nha cố định mắc cài sứ thẩm mỹ đơn giản4,500,0001 Hàm
29Chỉnh nha cố định mắc cài sứ thẩm mỹ  khó5,000,0001 Hàm
30Che tủy bảo vệ răng100,0001 Răng
31Hàn theo dõi răng sữa50,0001 Răng
32Bôi gel chống sâu răng30,000Lần
33Hàm giữ khoảng đơn giản1,500,0001 Cái
34Hàm giữ khoảng phức tạp2,000,0001 Cái

0225 652 9999