STTLoại Dịch VụĐơn Giá (đ)Đơn VịGhi Chú
1Máng trainer3,000,000 Bộ 
2Chỉnh Nha Tháo Lắp10,000,000 2 hàm 
3Chỉnh Nha Cố Định mắc cài thép25,000,000 – 35,000,000 2 hàm 
4Chỉnh Nha Cố Định mắc cài sứ30,000,000 – 40,000,000 2 hàm 
5Chỉnh Nha Cố Định mắc cài thép thông minh30,000,000 – 40,000,000 2 hàm 
6Chỉnh Nha Cố Định mắc cài sứ thông minh35,000,000 – 45,000,000 2 hàm 
7Chỉnh nha Khay trong suốt60,000,000 – 100,000,000 2 hàm 
 
8Mini Vis chỉnh nha2,000,000 1 Vis 

0225 652 9999